Om radon generelt

 

 

 

 

 

Danske myndigheder har indtil september 2009 anbefalet en grænse på max 200 Bq, men efter at WHO har påvist at denne grænse er for høj, anbefales nu 100 Bq. Læs myndighedernes nye anbefaling her: 

www.sst.dk/Nordisk_radon_anbefaling_15-09-2009.pdf

Danske myndigheder har også udgivet et kort der viser sandsynligheden for at forskellige områder har for meget radon. Se linkt til kort og forklaring her på dette link:

 

Dog skal man være opmærksom på at kortet viser den gamle anbefaling med 200 Bq. Med den nye anbefaling på 100 Bq skal de områder der ligger over grænsen udvides ganske betydeligt - men bedre kort findes ikke endnu.

Endvidere skal man være opmærksom på at kortet kun er en tommelfingerregel. Det er alment kendt at to nabohuse sagtnes kan have en forskel på 400 % i radon niveauet - altså det ene hus kan være helt normalt, men nabohuset kan ligge langt over grænseværdien. Samme situation kan faktisk være gældende mellem forskellige rum i samme bolig.

 

Ved nybyggeri er det efter krav I BR10, kun tilladt at have max 100 Bq/m3 radon i huset. Dette gælder altså for huse der er bygget i 2011 og fremad.

 

http://bygningsreglementet.dk